Foglalási, lemondási szabályok

Foglalás:

1.) A Szállásadó foglalást az online foglalási rendszerén és e-mailben fogad el.
2.) A Vendég írásban megküldött ajánlatkérésére a Szállásadó írásbeli ajánlatot
küld. Megszűnik a Szállásadó ajánlati kötöttsége, ha az ajánlat elküldésétől számított 72
órán belül nem érkezik meg az ajánlat változatlan tartalmú elfogadására vonatkozó
nyilatkozat (megrendelés), illetve a szállásdíj 50%-os előlege.
3.) A szerződés a Szállásadó írásban megküldött visszaigazolásával jön létre. A szerződés a
visszaigazolás megküldésének napján lép hatályba, és onnan számít a 72 órán belüli fizetési határidő.
4.) A szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, az ajánlatkérés, az ajánlat, a
megrendelés és a visszaigazolás a szerződés részei.
5.) A szerződésnek a Vendég/Szerződő fél és a foglalás alábbi adatait kell tartalmaznia:
• Vendég/Szerződő fél neve,
• lakcíme (székhelye),
• telefonszáma,
• e-mail címe,
• érkezés és távozás dátuma
• éjszakák száma
• érkező vendégek száma (felnőtt, 18 év alatti gyermek bontásban)
• apartman megnevezése
6.) A vendégház elő és utószezonban hétköznap minimum három éjszakára,
hétvégén minimum két éjszakára, míg főszezonban hétköznap és hétvégén is egyaránt
három éjszakára és maximum pedig 30 éjszakára foglalható. A
vendégház fenntartja a jogot, hogy bizonyos időszakokban hosszabb minimum
tartózkodást alkalmazzon.
7.) A szóban leadott megrendelés/foglalás, módosítás, megállapodás, illetve a Szállásadó
szóbeli visszaigazolása nem szerződésértékű.
8.) A Szállásadó jogosult ezen általános szerződéses feltételektől eltérő feltételeket kikötni
ajánlatában.
9.) Ha a Vendég a szerződésben meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja az apartmant, a Szállásadó jogosult a szolgáltatás szerződésben meghatározott ellenérték teljes
összegére.
10.) A lejárati idő előtt megüresedett apartmant a Szállásadó jogosult újra értékesíteni.
11.) A szállás-szolgáltatás Vendég által szóban vagy írásban kezdeményezett
meghosszabbításához a Szállásadó előzetes, írásban tett hozzájárulása szükséges. Ebben
az esetben a Szállásadó a már teljesített szolgáltatások teljes ellenértékét követelheti, a
meghosszabbítást e feltétel teljesítéséhez kötheti.
12.) A szerződést a Vendég és a Szállásadó együttesen, írásban módosíthatják, egészíthetik
ki.

Lemondás:

1.) Az érkezési napon 100% Ft a kötbér.
2.) Az érkezési nap előtti 1. – 8. napon 100% Ft a kötbér mértéke.
3.) Az érkezési nap előtti 8. – 30. napon 75% Ft a kötbér mértéke.
4.) Az érkezési nap előtti 30. – 90. napon 50% Ft a kötbér mértéke.
5.) Az érkezés előtti 91. napig kötbérmentesen lemondható.